Blog


Kto je to? Večný začiatočník je človek, ktorý sa opakovane vrhá do štúdia cudzieho jazyka, ale po krátkom čase to vzdá. Z mojej osobnej skúsenosti, lektorky románskych jazykov, sa kríza zvyčajne dostaví na začiatku tretej lekcie. V prípade francúzskeho jazyka, ktorý vyžaduje omnoho väčšiu nábehovú fázu kvôli náročnejšej fonologickej a ortografickej stránke, ešte oveľa skôr. […]

Večný začiatočník


Milovníci španielskej kultúry a jazyka, keďže už o pár dní budeme spomínať na svojich drahých zosnulých na Sviatok všetkých svätých a Dušičky, chcem dať do pozornosti vskutku vydarený animovaný príbeh, Coco, z dielne Pixaru, ktorý autenticky zachytáva atmosféru osláv týchto sviatkov v Mexiku. UNESCO dokonca pridalo túto národnú tradíciu na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Mexika. […]

Día de muertosSkôr alebo neskôr sa pri štúdiu cudzieho jazyka dopracujeme k presvedčeniu, že to čo sme sa prácne naučili z učebníc a študijných materiálov je tak trochu “plechovkové“. Jazykové učebnice sú plné kvetnatých fráz a prepracovaných dialógov. Tie si však bohužiaľ žijú svoj vlastný život. S tým skutočným nemajú veľa spoločného. Osvojili sme si ich, ale […]

Ako sa neučiť cudzí jazyk „do plechovky“


Keď sa učíme cudzí jazyk, nezabúdajme, že prvoradá funkcia jazyka je dorozumievacia. Jazyk slúži na komunikáciu, na vyjadrenie myšlienky. Ostych a zábrany rozprávať, hoci aj s chybami, nikdy nepovedú k progresu. Ďalším rozhodujúcim faktorom pri učení sa cudzieho jazyka je pravidelnosť. Jeden krát do týždňa s lektorom je nepostačujúce. Ak chcete výsledky, zintenzívnite kontakt s […]

Prečo je každodenná pravidelnosť omnoho efektívnejšia ako nárazové niekoľkohodinové štúdium1. Náš hlas zo záznamu vnímame a počujeme úplne inak ako pri bežnom rozprávaní. Po prvýkrát nás jeho zvuk môže dokonca šokovať. „Naozaj som to ja?“ 2. Na začiatok zabudnime na gramatiku a sústreďme sa na plynulosť prejavu. Je rýchly alebo kostrbatý? Počúvajme, či sa intonácia, rytmus a melódia aspoň trochu približujú akcentu cudzieho jazyka. […]

Zvukový záznam nášho hlasu pomáha pri učení cudzieho jazyka