Individuálne kurzy


Okrem prekladateľskej činnosti sa spoločnosť ALMA venuje aj výučbe francúzskeho a španielskeho jazyka. Našou špecializáciou sú predovšetkým individuálne kurzy, ktoré šijeme klientovi na mieru. Vyberáme a kombinujeme adekvátny učebný materiál, vhodný pre konkrétnu vekovú skupinu, profesijnú orientáciu, záľuby a samozrejme v súlade s konkrétnymi cieľmi, ktoré chce klient v jazyku dosiahnuť.

Naši klienti nie sú frekventanti „klasickej“ jazykovej školy. Sú naši partneri. Počas kurzu sa lektor venuje výlučne klientovi, takže nevzniká priestor na zbytočné zdržiavanie zo strany druhých.
Prioritou zostáva, aby sa klient čo najskôr dokázal samostatne vyjadrovať v cudzom jazyku. Pragmatický aspekt jazyka, to znamená schopnosť komunikovať, je pre nás ten najdôležitejší.