Kontakt


Mgr. Anežka Mazáková

Členka SAPT

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

Adresa:

  • Centrum A. Hlinku 29/34
  • Považská Bystrica 017 01
  • Slovensko

Email: anezkamazakova@alma.one

Mobil: +421 904 814 907