Prečo je každodenná pravidelnosť omnoho efektívnejšia ako nárazové niekoľkohodinové štúdium


Keď sa učíme cudzí jazyk, nezabúdajme, že prvoradá funkcia jazyka je dorozumievacia. Jazyk slúži na komunikáciu, na vyjadrenie myšlienky. Ostych a zábrany rozprávať, hoci aj s chybami, nikdy nepovedú k progresu. Ďalším rozhodujúcim faktorom pri učení sa cudzieho jazyka je pravidelnosť. Jeden krát do týždňa s lektorom je nepostačujúce.

Ak chcete výsledky, zintenzívnite kontakt s jazykom. Bohato stačí desať až pätnásť minút denne. Ako tento čas čo najefektívnejšie využiť?

Urobte si plán

Pozerajte pôvodné filmy s titulkami, pre začiatok sú postačujúce aj mini rozprávky, ktorých obsah už poznáte alebo počúvajte pesničku, kým sa slová nenaučíte naspamäť. Na internete je množstvo aplikácií a kvalitných podcastov k rozličným témam. Alebo čítajte. Čítajte hocičo. Knihy, novinové články, časopisy. Vyberajte si témy, ktoré sú Vám blízke. Obľúbená osobnosť, koníček, šport, móda, oblasť, blízka Vašej profesijnej orientácii. Začiatočníci siahnite po knihe, ktorú ste už prečítali v rodnom jazyku. Rýchlejšie sa cez ňu prelúskate.

Pravidelne znamená efektívne

Každodenná pravidelnosť je omnoho efektívnejšia ako nárazové štúdium, hoci aj niekoľkohodinové. Účinne presúva slovíčka z krátkodobej pamäte do dlhodobej. Nedochádza k tzv. „oprašovaniu“ slovíčok spred týždňa, ktoré sa vytrácajú z krátkodobej pamäte. Pri nedostatočnom, respektíve žiadnom opakovaní, slovíčka nemajú šancu prejsť cez tzv. počiatočný filter. Krátkodobá pamäť nemá veľkú kapacitu, informácie v nej sa veľmi rýchlo rozpadávajú, často už po 15 sekundách.

Iná káva je dlhodobá pamäť, ktorej kapacita je v podstate neobmedzená. Presunúť tam to, čo potrebujeme, závisí od viacerých procesov. Hovoríme o vytváraní asociácií a spojov, ktoré kotvia novú informáciu s tým, čo už vieme. No a tu je kameň úrazu. Je to práve opakovanie, jedna z najúčinnejších techník, ktorá uchováva zapamätané.

Na záver

Kvalitný lektor je rovnako dôležitý ako kvalitný tréner. Uľahčuje, motivuje, usmerňuje. Ale premena z pasívneho konzumenta jazyka na aktívneho užívateľa je vo Vašich rukách.