Večný začiatočník


Kto je to?

Večný začiatočník je človek, ktorý sa opakovane vrhá do štúdia cudzieho jazyka, ale po krátkom čase to vzdá. Z mojej osobnej skúsenosti, lektorky románskych jazykov, sa kríza zvyčajne dostaví na začiatku tretej lekcie.

V prípade francúzskeho jazyka, ktorý vyžaduje omnoho väčšiu nábehovú fázu kvôli náročnejšej fonologickej a ortografickej stránke, ešte oveľa skôr. Spúšťačom bývajú nepravidelné slovesá, slovesá s vokalickými zmenami, číslovky a odlišné jazykové transfery.

Vlastnosti

Večný začiatočník má vysoké a nereálne očakávania. Chýba mu skutočná motivácia. Často sa jedná iba o akési romantické predstavy a sympatie k jazyku, krajine. Niektorí si zámerne vyberajú atraktívny jazyk, len aby zapôsobili na svoje blízke okolie, priateľov, či známych.


Zaciatocnik

Večný začiatočník je nedisciplinovaný a netrpezlivý. Očakáva okamžité výsledky. Keď sa v krátkom čase nedostavia, naordinuje si pár mesiacov jazykovej abstinencie a potom sa opäť pustí do „dobrodružného“ štúdia.

Tentoraz s inou taktikou. Nová jazyková škola, nový lektor, nová učebnica, revolučnejšie metódy, atď. Po pár mesiacoch sa situácia zopakuje.

Čo s tým?

Objektívne, nie vždy je večný začiatočník úplne zodpovedný za danú situáciu. Často ho už pri prvom pokuse o štúdium odradí samotný lektor, kvalitatívne a vekovo nevyrovnané zloženie kurzu, prípadne nezáživné didaktické postupy. Môžu sa pridať aj zdravotné, či iné osobné problémy.

Pravdou je, že opakované návraty vedú k frustrácii. Stáva sa aj to, že večný začiatočník po opakovaných zlyhaniach na daný jazyk úplne zanevrie.

A tu sa opäť dostávame k motivácii. Správna a zdravá motivácia robí zázraky. Ľudia, vďaka nej, prekonávajú fyzické obmedzenia, schudnú, dostanú sa k vysnívanej práci, alebo sa naučia plávať, tak ako ja minulý rok, za čo vďačím inštruktorke Janke Kukučiarovej.

Práve efektívne prepojenie správnej motivácie a dôsledného lektorského vedenia, ukazuje cestu von z tohto bludného kruhu.

Ak si „večný začiatočník“ vo francúzskom alebo španielskom jazyku, skús individuálny kurz v ALME. Teším sa na Teba.